งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล ประเทศไทย

วันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา กลุ่ม เทนส์ กรุ๊ป ได้รับเกียติเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย) ณ.โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ ภายในงานมีเทคโนโลยีการจัดยาอัตโนมัติ ภายใต้แนวคิด “ Close Loop Medication” ซึ่งนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากบริษัทฯ คือ หุ่นยนต์ผสมยาฉีดอัตโนมัติแบบครบวงจร( Model RIVA จาก ARxIUM) และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเสด็จไปเยี่ยมชมบูธของเรา เพื่อชมเทคโนโลยีใหม่นี้ด้วย