ประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 59 สมาคมทันตกรรมรากฟันเทียมแห่งประเทศไทย

ผ่านกันไปแล้วสำหรับงานประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2559 สมาคมทันตกรรมรากฟันเทียมแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “ MULTIDISCIPLINARY IMPLANT DENTISTRY : BEYOND ESTHETICS AND FUNCTION” บริษัทฯ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจาก ผลิตภัณฑ์รากฟันเทียม (Nobel ) และ เลเซอร์ทางทันตกรรม ( BIOLASE ) ซึ่งตอกย้ำการเป็นแบรนด์ผู้นำทางเทคโนโลยีด้านทันตกรรมทั้งสิ้น โดยเรามุ่งหวังว่าทุกท่านจะได้รับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและบริการที่ดีสุดจากเรา ขอขอบพระคุณลุกค้าทุกท่านที่ให้เกียติเข้ามาทักทายและให้เรามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีซึ่งกันและกัน เราในนามบริษัท ฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ.โอกาสนี้