นวัตกรรมเลเซอร์

เมื่อนวัตกรรมเลเซอร์มาบรรจบกับการรักษาด้วยวิธีฝังรากฟันเทียม
    ปัจจุบันทางเลือกการรักษาโดยวิธีการฝังรากฟันเทียม เริ่มเป็นที่นิยมอย่างมากในการใช้ทดแทนฟันที่สูญเสียไป เนื่องจากการรักษาโดยใช้วิธีการฝังรากฟันเทียม ณ.ปัจจุบัน มีอัตราแนวโน้มผลสำเร็จสูงขึ้น(Success rate) และระยะเวลาใช้ในการรักษาสั้นลง และที่สำคัญมีรูปร่างลักษณะและการใช้งานคล้ายฟันธรรมชาติมากที่สุด ซึ่งเมื่อพูดถึงเรื่องอัตราผลสำเร็จที่เพิ่มขึ้นอันเป็นค่าที่มีนัยสำคัญนี้ก็มีปัจจัยมาจากหลากหลายสาเหตุ อาทิเช่น มีการออกแบบรูปร่างของรากเทียมให้มีคุณสมบัติทางกายภาพที่ดีขึ้น เหมาะสมขึ้น สามารถยึดเกาะกับกระดูกได้ด้วย Mechanical lock ได้อยากเต็มประสิทธิภาพ หรือมีขั้นตอนในการเตรียมสภาพช่องปาก และเคลียร์บริเวณที่จะฝังรากเทียมของคนไข้ได้ดีขึ้นก่อนทำการฝังรากเทียม ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญหนึ่งที่เพิ่มอัตราการผลสำเร็จให้สูงขึ้นได้เช่นกัน
    และวันนี้ทางผม ขอแนะนำอีกหนึ่งวิธีที่จะสามารเพิ่มอันตราผลสำเร็จทางการรักษาฝังรากฟันเทียม (Success rate) ให้เพิ่มขึ้น นั้นก็คือ “นวัตกรรมเลเซอร์ Biolase” เพื่อทางทันตกรรม ทางธเนศภูมิใจอย่างมากที่จะขอเสนอทางเลือกใหม่เพื่ออนาคต ที่จะทำให้ทันตแพทย์สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น กับเครื่องนวัตกรรมเลเซอร์ทางทันตกรรมที่มีชื่อว่า “Epic 10” ความสามารถอันหลากหลาย พร้อมด้วยคุณสมบัติเด่น 3 ข้อดังนี้
    1). Soft Tissue Surgery : คุณสมบัติใช้ในการจัดการ Soft tissue ได้อย่างง่าย ด้วยขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน ซึ่งทันตแทย์สามารถที่จัดการเคสได้หลากหลาย อาทิเช่น Gingivectomy, Troughing, PerioProcket, Frenectomy, Excision, Aphthous Ulcer, Hemostsis, Exposure และที่สำคัญคือ “Implant Recovery” ที่ทันตแพทย์จะสามารถตัดเนื้อเยื้อ Soft Tissue บริเวณโดยรอบของรากฟันเทียมได้ง่าย ไม่ต้องกังวลว่าจะทำความเสียหายให้กับตัววัสดุรากเทียม แน่นอนแตกต่างจากการใช้เครื่องมืออื่นๆ ที่ต้องคอยระวังไม่ให้โดยรากฟันเทียม เพราะเมื่อเกิดความเสียหายต่อรากฟันเทียมขึ้น ผลที่ตามมาคืออัตราผลสำเร็จของเคสนั้นๆ ลดลงอันทันที หรือที่เสียหายที่สุดคือจะต้องรื้อทำใหม่

    2). 20-Minute Whitening Teeth : สามารถที่ใช้ในการทำฟอกสีฟันเพื่อให้ฟันขาวขึ้น ภายใน 20 นาที ที่สามารถเพิ่มความขาวของฟันขึ้นได้มากถึง 10 shades (ผลลัพธ์ขึ้นกับแต่ละบุคคล)
    3). Pain Therapy :เป็นอีกหนึ่งความสามารถที่ใช้ในการบรรเทาความเจ็บปวดบริเวณของข้อต่อขากรรไกร (TMJ) และอาการบวดกล้ามเนื้อใบหน้า (Myofacial disorder) หรือบริเวณกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆ ทั่วร่างกาย ด้วยการปล่อยพลังงานความร้อนส่งเข้าเซลล์กล้ามระดับลึก ในปริมาณที่ปลอดภัย ก่อให้เกิดการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อซ่อมแซมตัวเอง ลดอาการเจ็บปวดได้อย่างมีนัยสำคัญ
    จากคุณสมบัติอันหลากของของนวัตกรรมเลเซอร์ Epic 10 ของBiolaseจะสามารถเข้ามาช่วยทันตแพทย์ให้สามารถทำเคสคนไข้ได้ง่ายขึ้น ใช้เวลาที่ลดลง และเพิ่มอัตราผลสำเร็จในการรักษาได้สูงขึ้น พบกับนวัตกรรมเลเซอร์ Epic 10 ได้แล้ววันนี่ที่ บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด


Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.