เครื่องมือทันตกรรม
ยูนิตทางทันตกรรม
เลเซอร์ทางทันตกรรม
เอกซเรย์ทางทันตกรรม
อุปกรณ์ทันตกรรม

เครื่องปั่น Alginate: MIX-60


รายละเอียด
  • ปรับเวลาเป็นวินาที
  • มีรอบการปั่น 2 โหมด: 3,000 และ 3,600 rpm
  • น้ำหนักผงมิกซ์ระหว่าง 25-100 กรัม

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.