เครื่องมือแพทย์
กลุ่มเครื่องมือแพทย์สำหรับการรักษา
กลุ่มเครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัย

เครื่องติดตามสัญญาณชีพ รุ่น : Apollo N4


รายละเอียด
  • หน้าจอ 15 นิ้ว ทำงานได้ทั้งระบบปุ่มและ ระบบสัมผัส
  • สามารถติดตามการทำงานของหัวใจ, วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด, วัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ, วัดอัตราการหายใจ และวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก
  • สามารถใช้กับแผ่นตรวจ ECG ได้ 12 แผ่น

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.