เครื่องมือวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับการแพทย์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ
สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง
เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ

Autoclave Bags


รายละเอียด
  • ทำจาก โพลีโพรพิลีน มีสีใสและสีแดง ทนอุณหภูมิได้สูงสุดถึง 132 เซลเซียส

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.