เครื่องมือทันตกรรม
ยูนิตทางทันตกรรม
เลเซอร์ทางทันตกรรม
เอกซเรย์ทางทันตกรรม
อุปกรณ์ทันตกรรม

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรค


เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรค
รุ่น SEA-22L-B-LCD/SEA-17L-B-LCD

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรค
รุ่น SEA-15L-B-LED

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรค
รุ่น SEA-1.02L-QUICK

เครื่องผนึกซองสำหรับ Autoclave
รุ่น SEAL-80


Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.