เครื่องมือวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับการแพทย์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ
สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง
เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ
ยี่ห้อ PANASONIC

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ
ยี่ห้อ ZEALWAY


Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.