เครื่องมือวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับการแพทย์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ
สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง
เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ

ตู้เย็นเก็บเลือด รุ่น BBR290 : อุณหภูมิ 4°c


รายละเอียด
  • ตู้เย็นเก็บเลือด อุณหภูมิ 4°c สามารถเก็บถุงเลือดได้ประมาณ 160 ถุง ความจุ 291 ลิตร

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.