เครื่องมือแพทย์
กลุ่มเครื่องมือแพทย์สำหรับการรักษา
กลุ่มเครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัย

เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน รุ่น : BP868F


รายละเอียด
  • ใช้วัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจ
  • หน้าจอแสดงผล Systoric, Diastolic, Time, Pluse rate
  • มีระบบพิมพ์และเสียงพูด

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.