เครื่องมือทันตกรรม
ยูนิตทางทันตกรรม
เลเซอร์ทางทันตกรรม
เอกซเรย์ทางทันตกรรม
อุปกรณ์ทันตกรรม

เครื่องเอ๊กซเรย์ฟันภายในช่องปาก รุ่น Belray-II 097


รายละเอียด
  • เครื่องเอ๊กซเรย์ฟันภายในช่องปาก

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.