เครื่องมือวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับการแพทย์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ
สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง
เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ

ตู้เย็นเก็บเลือด

ตู้เย็นเก็บเลือด
รุ่น MBR : ควบคุมอุณหภูมิ 4°c

ตู้เย็นเก็บเลือด
รุ่น XC-120L to 1008L : อุณหภูมิ 4°c

ตู้เย็นเก็บเลือด
รุ่น BBR290 : อุณหภูมิ 4°c

ตู้เย็นเก็บเลือด
รุ่น BBR150 : อุณหภูมิ 4°c


Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.