เครื่องมือวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับการแพทย์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ
สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง
เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ

Storage Boxes and Racks


รายละเอียด
  • ทำจาก โพลีโพรพิลีน ขนาดความจุมี แบบ 81 ช่อง และ 100 ช่อง

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.