CAREERS


Thanes Development co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจนำเข้า ได้ก่อตั้งกิจการขึ้นในปี 2532 ในรูปของกลุ่มบริษัทในเครือ ธเนศกรุ๊ป บริษัทฯ เติบโตขึ้นมาจากสินค้ากลุ่ม Cusumer products และ บริษัทยาต่อมาได้แยกออกมาเป็นบริษัทที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการผลิตสินค้าที่ได้รับมาตรฐาน การจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ และการให้บริการหลังการขายอย่างครบถ้วนเราเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยของสินค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก ซึ่งได้รับมาตรฐานสากลเป็นการรับรองคุณภาพของสินค้าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้งาน เราจึงเป็นผู้นำทางการตลาดในสินค้าหลายๆ ด้าน ทั้งทางด้านอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือทางทันตกรรม เครื่องมือแพทย์และเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ รวมทั้งบริษัทฯ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO 9001:2000 โดย SGS (Thailand) ตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งปัจจุบันได้มรการขยายกิจการ จึงต้องการผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถ จำนวนหลายอัตรา เข้าร่วมงานดังตำแหน่งต่อไปนี้
 
ตำแหน่งงาน สถานที่ปฏิบัติงาน รายละเอียด
IT Support
กรุงเทพมหานคร
Programmer
กรุงเทพมหานคร
พนักงานธุรการประสานงานขาย (ด่วน)
กรุงเทพมหานคร
Product Manager & Product Specialist
กรุงเทพมหานคร
Sales Manager
กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิค/ช่างติดตั้งซ่อมบำรุง
กรุงเทพมหานคร
Department Manager (แผนกขายเครื่องมือแพทย์/ทันตกรรม)
กรุงเทพมหานคร
พนักงานบัญชี
กรุงเทพมหานคร
วิศวกรเครื่องกล
กรุงเทพมหานคร

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.