เครื่องมือทันตกรรม
ยูนิตทางทันตกรรม
เลเซอร์ทางทันตกรรม
เอกซเรย์ทางทันตกรรม
อุปกรณ์ทันตกรรม

ยูนิตทำฟัน รุ่น Clesta eIII


รายละเอียด
  • ความทนนานไม่จุกจิก
  • ความประหยัด
  • ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่า
  • มีระบบปรับ ต่ำแหน่งการทำงานแบบประหยัดเวลา
  • ซ่อมงาย ราคาไม่แพง
  • กรอฟันได้แม้ไฟดับตราบเท่าที่ยังมีลม
  • พนังพิงหลังออกแบบให้ทันตแพทย์เข้าถึงการทำงานได้สะดวกไม่ติดเข่า

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.