เครื่องมือทันตกรรม
ยูนิตทางทันตกรรม
เลเซอร์ทางทันตกรรม
เอกซเรย์ทางทันตกรรม
อุปกรณ์ทันตกรรม

ยูนิตทำฟัน รุ่น Credia G1


รายละเอียด
  • ความทนนานไม่จุกจิก
  • ความประหยัด
  • ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่า
  • มีระบบปรับ ต่ำแหน่งการทำงานแบบประหยัดเวลา
  • ซ่อมงาย ราคาไม่แพง
  • กรอฟันได้แม้ไฟดับตราบเท่าที่ยังมีลม

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.