เครื่องมือวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับการแพทย์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ
สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง
เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ

Cryogenic Vials


รายละเอียด
  • ทำจาก โพลีโพรพิลีน ขนาดความจุมี 1.2 ถึง 5.0 มิลลิลิตร ทนอุณหภูมิได้ถึง -196 องศาเซลเซียส

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.