เครื่องมือวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับการแพทย์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ
สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง
เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ

Cryovial Storange box


รายละเอียด
  • ทำมาจากพลาสติก Polycarbonate สำหรับ tube 1ml and 2ml, ความจุ 81 หลุม และ 100 หลุม

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.