เครื่องมือทันตกรรม
ยูนิตทางทันตกรรม
เลเซอร์ทางทันตกรรม
เอกซเรย์ทางทันตกรรม
อุปกรณ์ทันตกรรม

เครื่องฉายแสง


เครื่องฉายแสง
รุ่น 1000E

เครื่องฉายแสง
รุ่น 1800E

เครื่องฉายแสง
รุ่น ELiTEDENT Q4

เครื่องฉายแสง
รุ่น ELiTEDENT Q6

เครื่องฉายแสง
รุ่น Fort B Series

เครื่องฉายแสง
รุ่น Radii-cal

เครื่องฉายแสง
รุ่น Fusion 4


Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.