เครื่องมือทันตกรรม
ยูนิตทางทันตกรรม
เลเซอร์ทางทันตกรรม
เอกซเรย์ทางทันตกรรม
อุปกรณ์ทันตกรรม

เก้าอี้นั่ง


รายละเอียด
  • ปรับระดับขึ้นลงได้สะดวกปรับเอนหลังหรือเอนหน้าเพื่อลดการกดทับเส้นเลือดบริเวณขาหนีบ
  • มีให้เลือกหลากสี

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.