เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ


รุ่น MINI
เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิและความชื้น

รุ่น Nano
เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิและความชื้น

HURR
เครื่องวัดอุณหภูมิและส่งค่าผ่านระบบ WIFI


Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.