เครื่องมือทันตกรรม
ยูนิตทางทันตกรรม
เลเซอร์ทางทันตกรรม
เอกซเรย์ทางทันตกรรม
อุปกรณ์ทันตกรรม

เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า


เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า
รุ่น PS-25B

เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า
รุ่น PS-30

เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า
รุ่น MS-10B

เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า
รุ่น MS-30

เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า
รุ่น MS-50


Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.