อุปกรณ์ทันตกรรม


เครื่องฉายแสง

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรค

เครื่องขูดหินปูน

เครื่องถ่างปากที่สามารถส่องสว่างป้องกันลิ้น
รุ่น TipBite

เครื่องถ่างปากที่สามารถส่องสว่างป้องกันลิ้น
รุ่น Portable ebite

เครื่องดมไนตรัสออกไซด์
รุ่น AII5000C

เครื่องล้างทำความสะอาดเครื่องมือ

เครื่องปั่น Alginate: MIX-60

เครื่องหล่อลื่นยืดอายุการใช้งานหัวกรอ

เครื่องทำน้ำกลั่น

กล้องส่องภาพหรือมองภายในช่องปาก

เครื่องวัดกลิ่นปาก


Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.