เอกซเรย์ทางทันตกรรม


เครื่องเอ๊กซเรย์ฟันภายในช่องปาก
รุ่น Belray-II 097

เครื่องเอ๊กซเรย์ฟันภายในช่องปาก
รุ่น PHOT-XII

เครื่องถ่ายภาพรังสีแบบดิจิตอล
รุ่น Papaya 3D

เครื่องถ่ายภาพรังสีแบบดิจิตอล
รุ่น Papaya 3D plus

เครื่องเอ๊กซเรย์ทางทันตกรรมแบบเคลื่อนที่
รุ่น PORT X-III

ชุดรับรังสีเอ๊กซเรย์
รุ่น PortView

ชุดรับรังสีเอ๊กซเรย์
รุ่น HDR 100


Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.