เครื่องมือวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับการแพทย์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ
สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง
เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ

ตู้ดูดความชื้นอะคริลิคแบบสุญญากาศ


รายลเอียด
  • ตู้ดูดความชื้นอะคริลิคแบบสุญญากาศ เหมาะสำหรับเก็บรีเอเจนท์ซึ่งไวต่อออกซิเจนและความชื้น เช่น เครื่องมือเกี่ยวกับการมองเห็น, เครื่องมือที่มีความแม่นยำ

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.