เครื่องมือวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับการแพทย์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ
สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง
เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ

ตู้ดูดความชื้นขนาดใหญ่


รายละเอียด
  • ตู้ดูดความชื้นขนาดใหญ่สำหรับใช้ในมหาวิทยาลัยและหน่วยวิจัย เพื่อเก็บเครื่องมือที่เกี่ยวกับการมองเห็น, ตัวกึ่งสารตัวนำ, เครื่องมือที่มีความละเอียดอ่อน

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.