เครื่องมือวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับการแพทย์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ
สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง
เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ

ตู้ดูดความชื้นแบบตั้งโต๊ะ (ไม่อัตโนมัติ)


รายละเอียด
  • ตู้ดูดความชื้นแบบไม่อัตโนมัติ

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.