เครื่องมือวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับการแพทย์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ
สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง
เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ

ตู้ดูดความชื้นแบบตั้งโต๊ะ (อัตโนมัติ)


รายละเอียด
  • ตู้ดูดความชื้นแบบตั้งโต๊ะ เหมาะสำหับใช้ในโรงพยาบาลและหน่วยงานวิจัยเพื่อเก็บตัวอย่างและรีเอเจนท์ แบบอัตโนมัติสามารถรักษาความชื้นไว้ที่ 30 - 40 %RH

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.