เครื่องมือวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับการแพทย์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ
สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง
เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ

ตู้ดูดความชื้น

ตู้ดูดความชื้น
ตู้ดูดความชื้นอะคริลิคแบบสุญญากาศ

ตู้ดูดความชื้น
ตู้ดูดความชื้นแบบตั้งโต๊ะ (อัตโนมัติ)

ตู้ดูดความชื้น
ตู้ดูดความชื้นแบบตั้งโต๊ะ (ไม่อัตโนมัติ)

ตู้ดูดความชื้น
ตู้ดูดความชื้นขนาดใหญ่


Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.