เครื่องมือทันตกรรม
ยูนิตทางทันตกรรม
เลเซอร์ทางทันตกรรม
เอกซเรย์ทางทันตกรรม
อุปกรณ์ทันตกรรม

เครื่องฉายแสง : ELiTEDENT Q6


รายละเอียด
  • เครื่องฉายแสงวัสดุอุดรูปแบบ Pen-style LED
  • ให้ความเข้มแสงไม่ต่ำกว่า 1,100-1,300 mW/cm2
  • ความยาวคลื่นระหว่าง 440nm-480nm
  • Super fast curing: ใช้เวลาเพียง 5 วินาทีในการเซ็ทตัววัสดุอุดหนา 2 มม.
  • ตัวเครื่องทำจากโลหะ ทนทานและหรูหรา

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.