เครื่องนับและจ่ายยาอัตโนมัติ รุ่น EV-220


รายละเอียด
  • เครื่องนับและจ่ายยาอัตโนมัติเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น เหมาะสำหรับจ่ายยาให้กับผู้ป่วย นอก (Out-Patient) ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และภายในเครื่องเป็นระบบหุ่นยนต์สำหรับนำขวดยา (Vial) ที่เหมาะสมไปบรรจุยา ด้วยระบบ direct robotic ทำให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดการปนเปื้อนของตัวยาซึ่งขวดยาจะ ถูกบรรจุอยู่ภายในถังเตรียมขวดยาซึ่งมี 2 ชุด สำหรับขวดยาขนาด 20 DR. และขวดขนาด 40 DR. การนำ ขวดยาใส่ในถังเตรียมขวดยา สามารถเทขวดยาใส่ในถังเก็บขวดตามขนาด ได้ทันที โดยไม่ต้องจัดเรียงทีละ ขวด ระบบหุ่นยนต์ภายในประกอบด้วยหุ่นยนต์ 2 ชุด หุ่นยนต์ตัวแรกมีไว้สำหรับรับขวดยาที่ทำการพิมพ์ รายละเอียดต่างๆ บนฉลากของขวดยามาบรรจุยาที่ด้านหลังกระบอกบรรจุยา หลังจากนั้นหุ่นยนต์ตัวที่ สองทำหน้าที่รับขวดยาที่บรรจุยาเสร็จสิ้นมาแขวนที่ช่องทางออกยา ซึ่งมีถึง 15 ช่อง ซึ่งหุ่นยนต์ทั้งสอง ทำงานแยกเป็นอิสระต่อกัน ช่องทางออกยา 15 ช่อง จะทำการแสดงผลหลังจากที่ขวดยาถูกนำมาแขวนที่ ช่องทางออกยา ซึ่งมีอุปกรณ์อ่านบาร์โค้ด (Bar code) สำหรับรับยาและทวนสอบชนิดของยาในขั้นตอน การเติมยาในกระบอกยา โดยตัวเครื่องมีความเร็วในการจ่ายยาประมาณ 180 ขวด (รวมการพิมพ์ฉลาก) ต่อ ชั่วโมง ซึ่งจะใช้เครื่องพิมพ์แบบหัวพิมพ์ความร้อน (Thermal Printing) ภายในตัวเครื่อง โดยผู้ใช้สามารถ ตรวจสอบสถานการณ์การทำงานของเครื่องผ่านหน้าจอสีแบบสัมผัส (Color Touch Screen) และระบบหุ่น ยนต์นั้น สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบงานของโรงพยาบาลได้

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.