เครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติ รุ่น EV-Easy


รายละเอียด
    ฟังก์ชันการทำงานประสิทธิภาพสูง
  • มีการสอบเทียบขนาดเม็ดยาอัตโนมัติ
  • มีฟังก์ชันเก็บรวบรวมยา
  • ฟังก์ชันเก็บข้อมูลยา
  • มีฟังก์ชันนับสต็อค
  • มีฟังก์ชันส่งข้อมูลออก

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.