การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ FAOPS Congress ครั้งที่ 8

วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2558. บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด ได้รับเกียติเข้าร่วมแสดงสินค้าในงานจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ FAOPS Congress ครั้งที่ 8 ร่วมกับคณะกรรมการจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์


Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.