เครื่องมือทันตกรรม
ยูนิตทางทันตกรรม
เลเซอร์ทางทันตกรรม
เอกซเรย์ทางทันตกรรม
อุปกรณ์ทันตกรรม

เครื่องฉายแสง : Fort B Series


รายละเอียด
  • เครื่องฉายแสงวัสดุอุดรูปแบบ Pen-style LED
  • เครื่องฉายแสงวัสดุอุดชนิดติดตั้งกับยูนิตทำฟัน
  • ให้ความเข้มแสงไม่ต่ำกว่า 1,000 mW/cm2
  • ความยาวคลื่นระหว่าง 455nm-475nm

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.