เครื่องมือวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับการแพทย์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ
สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง
เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ

ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ(-20°c to -60°c)

ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ(-20°c to -60°c)
รุ่น MDF แบบตู้นอน

ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ(-20°c to -60°c)
รุ่น MDF แบบตู้ตั้ง


Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.