เครื่องมือวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับการแพทย์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ
สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง
เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ

ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ(-80°c to -150°c)

รุ่น MDF
แบบตู้นอน อุณหภูมิ -125°c to -150°c

รุ่น MDF
แบบตู้นอน อุณหภูมิ -50°c to -86°c

รุ่น MDF
แบบตู้นอน อุณหภูมิ -20°c to -86°c

รุ่น MDF
แบบตู้ตั้ง อุณหภูมิ -50°c to -86°c

รุ่น MDF-VX
แบบตู้ตั้ง อุณหภูมิ -50°c to -86°c

รุ่น MDF-VIP Series
แบบตู้ตั้ง อุณหภูมิ -50°c to -86°c


Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.