กลุ่มเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ


เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ

ตู้บ่มเพาะเลี้ยงเชื้อ

ตู้ดูดความชื้น

ตู้ดูดควัน

กล่องถุงมือ


Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.