เครื่องมือแพทย์
กลุ่มเครื่องมือแพทย์สำหรับการรักษา
กลุ่มเครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัย

อุปกรณ์ในการช่วยยึด


รายละเอียด
  • เป็นอุปกรณ์ในการช่วยจับยึด Endotracheal tube ไม่ให้เลื่อนหลุดหรือเลื่อนผิดตำแหน่งในขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.