เครื่องมือวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับการแพทย์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ
สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง
เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ

รุ่น MINI : เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิและความชื้น


รายละเอียด
  • รุ่น MINI: เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิและความชื้น วัดอุณหภูมิได้ในช่วง -30 ถึง +70 องศาเซลเซียส และความชื้นในช่วง 0 ถึง 100%RH พร้อมการตั้งค่าฟังก์ชั่นต่างๆ ที่หลากหลาย

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.