เครื่องมือวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับการแพทย์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ
สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง
เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ

ตู้บ่มเพาะเลี้ยงเชื้อ อุณหภูมิ -10 to +60°c


รายละเอียด
  • รุ่น MIR : ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง -10 ถึง +60 องศาเซลเซียส ความจุ 123 ถึง 406 ลิตร พร้อมการตั้งโปรแกรมที่แตกต่างได้ 10 โปรแกรม และมีโหมดในการทำงานคือตั้งเวลาตามจริงและตั้งเวลาตามจำนวนชั่วโมงใช้งาน

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.