เครื่องมือวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับการแพทย์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ
สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง
เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ

ตู้บ่มเพาะเลี้ยงเชื้อ อุณหภูมิ +5 to +80°c


รายละเอียด
  • รุ่น MIR : ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง อุณหภูมิห้อง+5 ถึง +80 องศาเซลเซียส ความจุ 93 และ 153 ลิตร พร้อมฟังก์ชั่นตั้งเวลาตามจำนวนชั่วโมงใช้งาน

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.