เครื่องมือทันตกรรม
ยูนิตทางทันตกรรม
เลเซอร์ทางทันตกรรม
เอกซเรย์ทางทันตกรรม
อุปกรณ์ทันตกรรม

กล้องส่องภาพหรือมองภายในช่องปาก : CMR-01


รายละเอียด
  • กล้องส่องภาพหรือมองภายในช่องปาก
  • โฟกัสภาพ, ถ่ายภาพและเก็บภาพโดยอัตโนมัติ

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.