เครื่องมือวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับการแพทย์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ
สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง
เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ

เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม : K960


รายละเอียด
  • หน้าจอแสดงผลการทำงานระบบสัมผัส จอสี ขนาด 5.7 นิ้ว
  • ช่วงอุณหภูมิที่ทำงานได้ อยู่ในช่วง 0-99.9˚C
  • สามารถใช้กับ PCR tubeขนาด0.2 mlได้ 96 หลุม ขนาด0.5ml ได้ 77 หลุม
  • มีอัตราการเพิ่มอุณหภูมิได้สูงถึง 4.5°C/s
  • มีอัตราการลดอุณหภูมิได้สูงถึง 3.5°C/s
  • มีความสม่ำเสมอของอุณหภูมิคลาดเคลื่อนไม่เกิน ±0.2°C ค่าความแม่นยำไม่เกิน ±0.1°C
  • สามารถไล่ระดับอุณหภูมิเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมได้ 30-99°C
  • สามารถตั้งและบันทึกโปรแกรมการทำงานในเครื่องได้ถึง 200 โปรแกรม

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.