เครื่องมือทันตกรรม
ยูนิตทางทันตกรรม
เลเซอร์ทางทันตกรรม
เอกซเรย์ทางทันตกรรม
อุปกรณ์ทันตกรรม

โคมไฟส่องปาก รุ่น LED900S


รายละเอียด
  • ปรับความเข้มแสงได้หลายระดับ
  • แสงปราศจากความร้อน
  • ตอบสนอกการทำงานได้ทุกกลุ่มอายุ
  • อายุการใชงานนาน20เท่า
  • senor type
  • composie mode

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.