เครื่องมือทันตกรรม
ยูนิตทางทันตกรรม
เลเซอร์ทางทันตกรรม
เอกซเรย์ทางทันตกรรม
อุปกรณ์ทันตกรรม

เครื่องหล่อลื่นเพื่อยืดอายุการใช้งานหัวกรอ : LUB-90B


รายละเอียด
  • สามารถทำความสะอาดหล่อลื่นเครื่องมือ/หัวกรอได้พร้อมกัน 3 อัน
  • มี 3 โหมดในการทำความสะอาดหล่อลื่นเครื่องมือ

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.