เครื่องมือวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับการแพทย์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ
สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง
เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ

ตู้เย็นเก็บเลือด รุ่น MBR : ควบคุมอุณหภูมิ 4°c


รายละเอียด
  • ควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสปรับไม่ได้ ขนาความจุโดยประมาณ 79 ลิตร ถึง 1,301 ลิตร สามารถเก็บถุงเลือดขนาด 450 มิลิลิตร ได้ตั้งแต่ 120 ถึง 720 ถุง

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.