เครื่องมือวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับการแพทย์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ
สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง
เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ

ตู้บ่มเพาะเชื้อภายใต้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หน้าจอระบบสัมผัส


รายละเอียด
  • รุ่น MCO แบบหน้าจอระบบสัมผัส: ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง อุณหภูมิห้อง+5 ถึง 50 องศาเซลเซียส ความจุโดยประมาณ 165 ลิตร ควบคุมอุณหภูมิโดยระบบ Air Jacket ตรวจวัดปริมาณ Co₂ ในตัวตู้ด้วยเทคนิค IR sensor และฆ่าเชื้อภายในตัวตู้ด้วยระบบ Safecell UV และระบบกำจัดสารปนเปื้อนโดยใช้ความร้อนสูง 180 องศาเซลเซียส

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.