เครื่องมือวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับการแพทย์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ
สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง
เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ

ตู้บ่มเพาะเชื้อภายใต้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หน้าจอระบบสัมผัส


รายละเอียด
  • ตู้รุ่น MCO: ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง อุณหภูมิห้อง+5 ถึง 50 องศาเซลเซียส ความจุโดยประมาณตั้งแต่ 49 ลิตรและรุ่นใหม่ที่ความจุ 162 ลิตร ซึ่งมาพร้อมระบบหน้าจอทัชสกรีนและระบบกำจัดสารปนเปื้อนด้วยสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ควบคุมอุณหภูมิโดยระบบ Air Jacket ตรวจวัดปริมาณ Co₂ ในตัวตู้ด้วยเทคนิค IR sensor และฆ่าเชื้อภายในตัวตู้ด้วยระบบ Safecell UV ใช้งานได้ทั้งแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สไนโตรเจนหรือแก๊สออกซิเจน

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.