เครื่องมือวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับการแพทย์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ
สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง
เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ

ตู้บ่มเพาะเชื้อภายใต้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รุ่น MCO-Series


รายละเอียด
  • ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง อุณหภูมิห้อง+5 ถึง 50 องศาเซลเซียส ความจุโดยประมาณตั้งแต่ 49 ถึง 851 ลิตร ควบคุมอุณหภูมิโดยระบบ Air Jacket ตรวจวัดปริมาณ Co₂ในตัวตู้ด้วย

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.