เครื่องมือวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับการแพทย์
กลุ่มเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ
สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง
เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ

ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ(-20°c to -60°c) รุ่น MDF แบบตู้นอน


รายละเอียด
  • ตู้แช่แข็งแบบตู้นอน ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง -20 ถึง -30 องศาเซลเซียส ขนาความจุโดยประมาณ 138 ลิตร ถึง 426 ลิตร

Copyright © 2016 Thanes Group All rights reserved.